STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
51931 000.00.19.H26-210414-0007 210000549/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH NHÀ MÁY LIÊN DOANH DƯỢC QUỐC TẾ ANNA KOREA Miếng dán giảm đau thảo dược

Còn hiệu lực

51932 000.00.19.H26-210427-0011 210000550/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TÔNG HỢP TÂM MINH Nước súc miệng

Còn hiệu lực

51933 000.00.19.H26-210504-0003 210000552/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TẤT THÀNH DUNG DỊCH DÙNG NGOÀI CHỈ HUYẾT TÁN

Còn hiệu lực

51934 000.00.19.H26-210504-0002 210000553/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TẤT THÀNH DUNG DỊCH XỊT XOANG TÂN XOANG TÁN

Còn hiệu lực

51935 000.00.19.H26-210505-0008 210000151/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NGUYÊN HƯNG

Còn hiệu lực

51936 000.00.19.H26-210504-0011 210000152/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN

Còn hiệu lực

51937 000.00.19.H26-210429-0005 210000554/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AMC VIỆT NAM Túi hậu môn nhân tạo các loại và phụ kiện chăm sóc hậu môn nhân tạo

Còn hiệu lực

51938 000.00.19.H26-210506-0001 210000555/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM USA- VIP Hoa Đà Việt

Còn hiệu lực

51939 000.00.19.H26-210506-0002 210000556/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM USA- VIP Dung dich xịt ngoài da

Còn hiệu lực

51940 000.00.19.H26-210504-0009 210000557/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG Y TẾ NHA PHONG Dụng cụ phụ kiện cho máy đo tích hợp xương

Còn hiệu lực