STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
51971 19000009/HSCBSX-HD 190000002/PCBSX-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHÚC VINH Dung dịch rửa mắt

Còn hiệu lực

51972 19000213/HSCBMB-HD 190000002/PCBMB-HD

CÔNG TY CÔ PHẦN Y DƯỢC QUỐC TẾ HÙNG VƯƠNG

Còn hiệu lực

51973 19009188/HSCBMB-HCM 190000160/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ VŨ BẢO

Còn hiệu lực

51974 19012747/HSCBA-HCM 190000968/PCBA-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TÍN NHA Dung dịch chứa oxy chăm sóc răng miệng

Còn hiệu lực

51975 19012733/HSCBA-HCM 190000969/PCBA-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TÍN NHA Gel chăm sóc răng miệng

Còn hiệu lực

51976 19012599/HSCBA-HCM 190000970/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM Túi ép tiệt trùng đựng dụng cụ y tế

Còn hiệu lực

51977 19012705/HSCBA-HCM 190000971/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH VẠN VẠN THÔNG Giường bệnh viện 1 tay quay

Còn hiệu lực

51978 19013843/HSCBA-HN 190001244/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ AN VIỆT Hóa chất dùng cho máy phân tích sinh hóa

Còn hiệu lực

51979 19013844/HSCBA-HN 190001245/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ AN VIỆT Hóa chất dùng cho máy phân tích đông máu

Còn hiệu lực

51980 19013845/HSCBA-HN 190001246/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ AN VIỆT Hóa chất dùng cho máy phân tích huyết học

Còn hiệu lực