STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
51981 19006408/HSCBSX-HN 190000029/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ HỒNG PHÁT Giường Bệnh nhân Inox

Còn hiệu lực

51982 19013747/HSCBA-HN 190001171/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH MEDILIGHT VIỆT NAM ĐÈN ĐỌC PHIM X QUANG

Còn hiệu lực

51983 19012178/HSCBMB-HN 190000258/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CMD

Còn hiệu lực

51984 19013768/HSCBA-HN 190001172/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DƯỢC VIỆT NAM Nước súc miệng

Còn hiệu lực

51985 19013767/HSCBA-HN 190001173/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHA Bộ trợ cụ cho đinh nội tủy có chốt xương chày

Còn hiệu lực

51986 19013769/HSCBA-HN 190001174/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHA Bộ trợ cụ cho đinh nội tủy có chốt xương đùi

Còn hiệu lực

51987 19013784/HSCBA-HN 190001175/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ TUẤN NGỌC BỒN RỬA TAY PHẪU THUẬT

Còn hiệu lực

51988 19013753/HSCBA-HN 190001176/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM ILIFE Gel dành cho vật lý trị liệu mí mắt

Còn hiệu lực

51989 19012180/HSCBMB-HN 190000259/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦ CÔNG MỸ NGHỆ HOA LƯ

Còn hiệu lực

51990 19013781/HSCBA-HN 190001177/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒNG HƯNG Xe đẩy cáng cứu thương

Còn hiệu lực