STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
51981 000.00.19.H26-210805-0028 210001258/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DỤNG CỤ Y TẾ YÊN HÒA BỘ DỤNG CỤ LẤY ĐÃI ĐỆM VÀ ĐẶT ĐĨA ĐỆM

Còn hiệu lực

51982 000.00.19.H26-210805-0027 210001259/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DỤNG CỤ Y TẾ YÊN HÒA BỘ DỤNG CỤ BẮT NẸP VÍT CỔ TRƯỚC

Còn hiệu lực

51983 000.00.19.H26-210805-0026 210001260/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DỤNG CỤ Y TẾ YÊN HÒA BỘ DỤNG CỤ BẮT VÍT CỘT SỐNG

Còn hiệu lực

51984 000.00.19.H26-210805-0025 210001261/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DỤNG CỤ Y TẾ YÊN HÒA BỘ DỤNG CỤ ĐẶT ĐĨA ĐỆM CỔ TRƯỚC

Còn hiệu lực

51985 000.00.19.H26-210719-0017 210001263/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN MINH Ghế khám phụ khoa

Còn hiệu lực

51986 000.00.19.H26-210811-0007 210001264/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ KHOA HỌC TÂM VIỆT Bộ dụng cụ lấy mẫu sử dụng một lần

Còn hiệu lực

51987 000.00.19.H29-210720-0004 210000128/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HUY CƯỜNG

Còn hiệu lực

51988 000.00.19.H29-210802-0024 210000572/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP PHỤC HỒI CHỨC NĂNG Hệ thống lượng giá chức năng vận động – Bản di động

Còn hiệu lực

51989 000.00.19.H29-210809-0013 210000129/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU GIA THỊNH PHÁT

Còn hiệu lực

51990 000.00.16.H05-210806-0001 210000012/PCBMB-BN

NHÀ THUỐC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN GIA BÌNH

Còn hiệu lực