STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
511 000.00.19.H26-231114-0038 230002305/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG DAHUPHA Gel bọt vệ sinh Tina lady foam

Còn hiệu lực

512 000.00.19.H29-231113-0017 230002559/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHOẺ PT Kim sinh thiết nguyên lõi kèm kim đồng trục

Còn hiệu lực

513 000.00.19.H26-231115-0021 230003058/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH Y DƯỢC CHÂU KHÔI DUNG DỊCH XỊT HỌNG

Còn hiệu lực

514 000.00.19.H26-231115-0023 230003057/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH Y DƯỢC CHÂU KHÔI DUNG DỊCH DÙNG NGOÀI

Còn hiệu lực

515 000.00.19.H26-231115-0020 230002304/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH Y DƯỢC CHÂU KHÔI DUNG DỊCH DÙNG NGOÀI

Còn hiệu lực

516 000.00.19.H26-231115-0010 230003056/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HÀ ANH Hệ thống máy cưa xương ức

Còn hiệu lực

517 000.00.19.H29-231113-0015 230002558/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHOẺ PT Kim sinh thiết nguyên lõi

Còn hiệu lực

518 000.00.19.H29-231113-0019 230002557/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHOẺ PT Ống thông động mạch

Còn hiệu lực

519 000.00.19.H26-231115-0019 230002303/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM UNIPHARMA Tăm chỉ nha khoa

Còn hiệu lực

520 000.00.19.H29-231113-0020 230002556/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHOẺ PT Ống thông động mạch

Còn hiệu lực