STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
511 000.00.03.H42-230103-0001 230000001/PCBMB-NB

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1017

Còn hiệu lực

512 000.00.18.H24-230106-0001 230000001/PCBMB-HP

NHÀ THUỐC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN NGHĨA

Còn hiệu lực

513 000.00.19.H26-230104-0026 230000034/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU NHẤT TÂM Khăn lau hạ sốt

Còn hiệu lực

514 000.00.19.H26-230104-0022 230000033/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU NHẤT TÂM Gạc răng miệng

Còn hiệu lực

515 000.00.19.H26-230106-0034 230000032/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU BẢO SÂM KEM BALZAM TANOS NANO

Còn hiệu lực

516 000.00.19.H26-230106-0033 230000031/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU BẢO SÂM SIRO BỔ DẠ DÀY

Còn hiệu lực

517 000.00.19.H26-230106-0032 230000030/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU BẢO SÂM Siro ho Taisheptin

Còn hiệu lực

518 000.00.19.H26-230106-0031 230000029/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU BẢO SÂM Balzam TRĨ THOÁT GIANG

Còn hiệu lực

519 000.00.04.G18-230103-0002 230000024/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Zn (Kẽm)

Còn hiệu lực

520 000.00.04.G18-230106-0005 230000023/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thuốc thử xét nghiệm làm kháng sinh đồ: cầu khuẩn gram dương hiếu-kị khí tùy tiện, hiếu khí phát triển nhanh, hiếu khí khó nuôi cấy và Listeria monocytogenes

Còn hiệu lực