STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
51991 000.00.04.G18-200912-0001 20000578CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT NGỌC BẢO MINH Khẩu trang y tế (Medical masks)

Còn hiệu lực

51992 000.00.04.G18-200831-0009 20000577CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÁI SƠN Khẩu trang y tế (Medical Mask)

Còn hiệu lực

51993 000.00.04.G18-200914-0007 20000576CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHÚC SINH Khẩu trang y tế Nice- life Face Mask ( Nice- Life Face Mask Medical Mask)

Còn hiệu lực

51994 000.00.04.G18-200911-0005 20000575CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SMARTS SOLUTION CEV Trang phục phòng dịch (Epidemic prevent Dress)

Còn hiệu lực

51995 000.00.04.G18-200915-0004 20000574CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ ĐÔNG NAM Á KHẨU TRANG Y TẾ/ MEDICAL MASK

Còn hiệu lực

51996 000.00.04.G18-200915-0002 20000573CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VTA KHẨU TRANG Y TẾ (Medical Face Mask)

Còn hiệu lực

51997 000.00.04.G18-200915-0003 20000572CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU DƯỢC PHẨM ĐẠI THẮNG MEDICAL FACE MASK - NUTRIPHAR FACE MASK

Còn hiệu lực

51998 000.00.04.G18-200916-0003 20000571CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT KIM TÚ Khẩu trang y tế kháng khuẩn ( Antibacterial Medical Face Mask)

Còn hiệu lực

51999 000.00.04.G18-200916-0007 20000570CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ HUY KHANG KHẨU TRANG Y TẾ/ MEDICAL MASK

Còn hiệu lực

52000 000.00.04.G18-200916-0014 20000569CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GMC Khẩu trang y tế GMC (GMC Medical masks)

Còn hiệu lực