STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
52011 000.00.19.H29-200917-0014 200001706/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Cung mở rông dùng trong phẫu thuật chấn thương chỉnh hình, bao gồm:

Còn hiệu lực

52012 000.00.19.H29-200917-0015 200001707/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Giũa xương dùng trong phẫu thuật các loại, bao gồm:

Còn hiệu lực

52013 000.00.19.H29-200917-0016 200001708/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Búa dùng trong phẫu thuật các loại, bao gồm:

Còn hiệu lực

52014 000.00.19.H29-200917-0021 200001709/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDIUSA DƯỢC PHẨM MỸ PHẨM Khẩu trang y tế 3 lớp MediUSA MASK

Còn hiệu lực

52015 000.00.19.H29-200917-0025 200001710/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDIUSA DƯỢC PHẨM MỸ PHẨM Khẩu trang y tế 4 lớp MediUSA MASK

Còn hiệu lực

52016 000.00.19.H29-200916-0007 200001711/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DP HÙNG TIẾN KHẨU TRANG Y TẾ VITIMASK

Còn hiệu lực

52017 000.00.19.H29-200917-0029 200000338/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT KHẨU SONG KIM LONG HẢI Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

52018 000.00.19.H29-200917-0004 200001712/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ MỘC THỦY KHẨU TRANG Y TẾ AQUA MASK

Còn hiệu lực

52019 000.00.19.H29-200917-0023 200001713/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI ASCLEPIUS Khẩu trang y tế Medical Shield

Còn hiệu lực

52020 000.00.19.H29-200917-0024 200001714/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI ASCLEPIUS Khẩu trang y tế Medical Shield

Còn hiệu lực