STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
52031 000.00.19.H26-211006-0009 210001930/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM UBI DUNG DỊCH NHA KHOA

Còn hiệu lực

52032 000.00.12.H19-211025-0001 210000060/PCBMB-ĐN

NHÀ THUỐC LƯU ĐỨC THỊNH

Còn hiệu lực

52033 000.00.12.H19-210922-0001 210000061/PCBMB-ĐN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 124

Còn hiệu lực

52034 000.00.12.H19-210922-0003 210000062/PCBMB-ĐN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 236

Còn hiệu lực

52035 000.00.12.H19-210923-0001 210000063/PCBMB-ĐN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 152

Còn hiệu lực

52036 000.00.12.H19-210923-0002 210000064/PCBMB-ĐN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 235

Còn hiệu lực

52037 000.00.17.H09-211022-0001 210000028/PCBMB-BD

CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM

Còn hiệu lực

52038 000.00.17.H09-211026-0001 210000024/PCBSX-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC Viên muối/ Viên thảo dược, Gói muối/ Gói thảo dược dùng để pha rửa mũi, súc miệng họng, xông, ngâm chân

Còn hiệu lực

52039 000.00.17.H09-211028-0001 210000029/PCBMB-BD

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HẢI ĐÔNG TRIỀU

Còn hiệu lực

52040 000.00.16.H05-211028-0001 210000096/PCBA-BN

NHÀ MÁY SẢN XUẤT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THIÊN ÂN Khẩu trang y tế ( Medical Face Mask)

Còn hiệu lực