STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
52051 000.00.10.H31-210809-0001 210000014/PCBA-HY

CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂM SÓC SỨC KHỎE VG Khẩu trang y tế (Medical Face Mask)

Còn hiệu lực

52052 000.00.19.H29-201209-0006 210000578/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA NQ BUỒNG VẬN CHUYỂN ÁP LỰC ÂM

Còn hiệu lực

52053 000.00.19.H29-210422-0005 210000579/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THÁI PHƯƠNG Khẩu trang y tế 3 lớp

Còn hiệu lực

52054 000.00.10.H31-210807-0001 210000013/PCBSX-HY

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MEDCARE DIRECT KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

52055 000.00.19.H29-210422-0006 210000580/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THÁI PHƯƠNG Khẩu trang y tế 4 lớp

Còn hiệu lực

52056 000.00.19.H29-210507-0005 210000581/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM Y-MED Mặt nạ làm dịu mắt

Còn hiệu lực

52057 000.00.19.H29-210802-0001 210000135/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH NGÔ GIA PHÁT

Còn hiệu lực

52058 000.00.19.H29-210809-0009 210000136/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH MEDITRINITY

Còn hiệu lực

52059 000.00.19.H29-210813-0005 210000137/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN BY TRAN & DO

Còn hiệu lực

52060 000.00.19.H29-210813-0004 210000138/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HƯNG PHÚC

Còn hiệu lực