STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
52081 000.00.20.H63-210805-0001 210000003/PCBSX-YB

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ETC NEW Khẩu trang Y tế

Còn hiệu lực

52082 000.00.10.H31-210806-0001 210000014/PCBSX-HY

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỊNH PHÁT THẾ KỶ MỚI Bộ quần áo phòng, chống dịch

Còn hiệu lực

52083 000.00.16.H02-210730-0001 210000004/PCBSX-BG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC BMP Dung dịch xịt mũi

Còn hiệu lực

52084 000.00.16.H02-210809-0001 210000012/PCBA-BG

CÔNG TY TNHH AN VẠN PHÁT GROUP Bộ trang phục phòng chống dịch

Còn hiệu lực

52085 000.00.18.H57-210729-0001 210000002/PCBSX-TTH

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MEDIPHARCO Dung địch, gel rửa tay sát khuẩn

Còn hiệu lực

52086 000.00.16.H05-210812-0002 210000013/PCBMB-BN

NHÀ THUỐC TRUNG TÂM CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẮC NINH

Còn hiệu lực

52087 000.00.19.H26-210809-0008 210001341/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH TRATESCO Bộ đặt nội khí quản có camera

Còn hiệu lực

52088 000.00.19.H26-210816-0019 210000415/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH ANH

Còn hiệu lực

52089 000.00.19.H26-210812-0015 210000416/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VINAPHACO

Còn hiệu lực

52090 000.00.17.H39-210701-0001 210000027/PCBA-LA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AMTEX PHARMA XỊT HỌNG KHÁNG KHUẨN

Còn hiệu lực