STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
52101 000.00.09.H61-211026-0001 210000006/PCBMB-VL

NHÀ THUỐC TÂY KHẢI HOÀN

Còn hiệu lực

52102 000.00.19.H26-211008-0002 210000693/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ST VIỆT NAM

Còn hiệu lực

52103 000.00.19.H26-211015-0010 210000692/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN CẦU

Còn hiệu lực

52104 000.00.19.H26-211015-0002 210000691/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH NHA KHOA SA VIỆT NAM

Còn hiệu lực

52105 000.00.19.H26-211013-0029 210001900/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH Máy tách chiết DNA tự động EXTRAlab

Còn hiệu lực

52106 000.00.19.H26-211012-0017 210001898/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ ĐỨC MINH BỘ TRANG PHỤC PHÒNG DỊCH Y TẾ

Còn hiệu lực

52107 000.00.19.H26-211012-0009 210001896/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH STV TECHNOLOGY Đầu côn có lọc

Còn hiệu lực

52108 000.00.19.H26-211012-0010 210001897/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH STV TECHNOLOGY Ống ly tâm

Còn hiệu lực

52109 000.00.19.H26-211016-0013 210001904/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ELAPHE CỒN Y TẾ 70 º

Còn hiệu lực

52110 000.00.19.H26-211013-0035 210001899/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẨN DƯỢC PHẨM J-CVI Xịt mũi Japoni Shark

Còn hiệu lực