STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
52101 000.00.19.H26-200918-0008 200000346/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MINH DŨNG

Còn hiệu lực

52102 000.00.19.H26-200918-0014 200001669/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH GREEN PHARMA HÀ NỘI DUNG DỊCH DR THANH

Còn hiệu lực

52103 000.00.19.H26-200922-0020 200000226/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU HOA NAM khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

52104 000.00.19.H26-200922-0014 200000227/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH BESWISS INVESTMENT Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

52105 000.00.19.H26-200922-0002 200001670/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH NĂM PHƯƠNG Khẩu trang y tế thông thường

Còn hiệu lực

52106 000.00.19.H26-200922-0021 200000228/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SỨC KHỎE XANH OPTIZ VIỆT NAM Nước muối sinh lý Natri Clorid 0,9%

Còn hiệu lực

52107 000.00.19.H26-200923-0005 200001671/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH O - T PHARMA VIỆT NAM khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

52108 000.00.19.H26-200918-0012 200001672/PCBA-HN

CHI NHÁNH TẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TAM PHÁT Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

52109 000.00.16.H11-200828-0001 200000003/PCBSX-BT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU NGỌC ĐÔNG DƯƠNG KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

52110 000.00.19.H29-200420-0005 200001717/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) Kìm kẹp clip nội soi

Còn hiệu lực