STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
52161 17008594/HSCBMB-HCM 170000412/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LINH GIA

Còn hiệu lực

52162 17008618/HSCBMB-HCM 170000411/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH NGUYÊN ANH

Còn hiệu lực

52163 170007506/HSCBMB-HCM 170000410/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH TM DV AN THỊNH HEALTH

Còn hiệu lực

52164 17008604/HSCBMB-HCM 170000409/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MAI VIỆT ANH

Còn hiệu lực

52165 17011143/HSCBMB-HN 170000924/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ CAO NGỌC MỸ

Còn hiệu lực

52166 17007770/HSCBA-HN 170001118/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HAMEMY Hệ thống máy phân tích điện giải, khí máu tự động

Còn hiệu lực

52167 17011141/HSCBMB-HN 170000921/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ CAO

Còn hiệu lực

52168 17011132/HSCBMB-HN 170000922/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG

Còn hiệu lực

52169 17007711/HSCBA-HN 170001108/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ CAO NGỌC MỸ Máy phân tích nước tiểu

Còn hiệu lực

52170 17007709/HSCBA-HN 170001109/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ CAO NGỌC MỸ Máy phân tích sinh hóa

Còn hiệu lực