STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
52161 000.00.25.H47-200922-0001 200000002/PCBSX-QNa

CÔNG TY TNHH INDOCHINA GLOVES Sản xuất, san lẻ, đóng gói, hoàn thiện găng tay y tế

Còn hiệu lực

52162 000.00.19.H29-200923-0014 200001763/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN BIOHUB KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

52163 000.00.19.H29-200922-0016 200001766/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH BIOGROUP VIETNAM Máy rửa vi đĩa dùng trong ELISA

Còn hiệu lực

52164 000.00.19.H29-200925-0001 200001767/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN S.P.M KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

52165 000.00.19.H29-200908-0017 200000266/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH BAXTER VIỆT NAM HEALTHCARE

Còn hiệu lực

52166 000.00.19.H29-200925-0002 200000267/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT HIỂN THÔNG

Còn hiệu lực

52167 000.00.19.H29-200925-0013 200001768/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MINH ANH KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

52168 000.00.19.H29-200918-0009 200001769/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CƠ GIỚI LINH KIỆT Khẩu trang y tế Linh Kiệt

Còn hiệu lực

52169 000.00.19.H29-200925-0010 200000268/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN

Còn hiệu lực

52170 000.00.19.H26-201001-0021 200001734/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NAM GIAO Giàn giá đỡ bơm tiêm truyền

Còn hiệu lực