STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
52161 000.00.19.H26-211011-0014 210001912/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT Y TẾ ĐÔNG ĐÔ Đèn khám đeo trán

Còn hiệu lực

52162 000.00.19.H26-211011-0005 210001911/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ ĐẠI HỮU Dụng cụ phẫu thuật

Còn hiệu lực

52163 000.00.19.H26-211019-0007 210001908/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI EU VIỆT Thiết bị phục hồi chức năng chi dưới và nhận thức [Dream’s Bike]

Còn hiệu lực

52164 000.00.19.H26-211013-0026 210000694/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TOÀN CẦU

Còn hiệu lực

52165 000.00.19.H26-210914-0001 210001903/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT Bộ tách chiết DNA/RNA hạt từ

Còn hiệu lực

52166 000.00.19.H26-210909-0012 210001902/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT Máy phân tích DNA/RNA tự động

Còn hiệu lực

52167 000.00.19.H26-211022-0014 210000697/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MED 247

Còn hiệu lực

52168 000.00.16.H05-211019-0002 210000033/PCBSX-BN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HÙNG HƯNG Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

52169 000.00.16.H05-211008-0004 210000094/PCBA-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN ZORO AYA Bộ trang phục phòng, chống dịch

Còn hiệu lực

52170 000.00.19.H29-210112-0004 210000831/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH AMETHYST MEDICAL VIỆT NAM Tấm lót bàn khám

Còn hiệu lực