STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
52181 18008876/HSCBMB-HCM 180000043/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH OTTO BOCK VIỆT NAM

Còn hiệu lực

52182 18009373/HSCBA-HCM 180000437/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN BẢO ĐIỆN CỰC BỀ MẶT

Còn hiệu lực

52183 18009374/HSCBA-HCM 180000438/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TBYT MINH NHI Dụng cụ hỗ trợ đặt thủy tinh thể nhân tạo

Còn hiệu lực

52184 18009376/HSCBA-HCM 180000439/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TÍN UY Khóa 3 ngã có dây nối

Còn hiệu lực

52185 18009378/HSCBA-HCM 180000440/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ QUÂN KHOA Bộ dụng cụ

Còn hiệu lực

52186 18009380/HSCBA-HCM 180000441/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH Miếng dán làm ấm cơ

Còn hiệu lực

52187 18009379/HSCBA-HCM 180000442/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ HIỆP PHÁT Tủ hút khí độc

Còn hiệu lực

52188 18009381/HSCBA-HCM 180000443/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH Ống làm nóng

Còn hiệu lực

52189 18009382/HSCBA-HCM 180000444/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH Dầu massage

Còn hiệu lực

52190 18009383/HSCBA-HCM 180000445/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH Dung dịch massge

Còn hiệu lực