STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
52281 000.00.18.H56-210926-0001 210000008/PCBMB-TH

CÔNG TY TNHH DP VÀ TBYT DUY PHAT MB

Còn hiệu lực

52282 000.00.18.H56-211008-0001 210000006/PCBSX-TH

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TH PHARMA Nước muối sinh lý

Còn hiệu lực

52283 000.00.19.H29-210915-0008 210000773/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CA NA RO Bộ xét nghiệm Test dùng cho quy trình tách chiết và tinh sạch DNA/RNA

Còn hiệu lực

52284 000.00.19.H29-210925-0003 210000239/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VTL

Còn hiệu lực

52285 000.00.19.H29-210823-0005 210000241/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ YUVINA

Còn hiệu lực

52286 000.00.19.H29-211013-0014 210000240/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MEDPHARM VIỆT NAM

Còn hiệu lực

52287 000.00.19.H29-211006-0004 210000774/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CA NA RO Hệ thống máy tách chiết và tinh sạch DNA/RNA

Còn hiệu lực

52288 000.00.19.H26-211004-0013 210001872/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GREEN LIFE VIỆT NAM XỊT XOANG BÁCH TÂM XOAN

Còn hiệu lực

52289 000.00.19.H26-211006-0018 210001881/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ BIBITA NƯỚC SÚC MIỆNG RĂNG HỌNG

Còn hiệu lực

52290 000.00.19.H26-211006-0017 210001880/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ BIBITA DUNG DỊCH XỊT MŨI HỌNG

Còn hiệu lực