STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
52301 000.00.19.H29-200421-0005 200001685/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) Kìm kẹp kim nội soi tự điều chỉnh cân bằng 5 mm tái sử dụng

Còn hiệu lực

52302 000.00.19.H29-200916-0001 200001686/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH HOÀNG BẢO NGUYÊN Gói đỡ đẻ sạch

Còn hiệu lực

52303 000.00.19.H29-200915-0013 200001687/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG HẢI SẢN RẠN BIỂN KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

52304 000.00.19.H29-200919-0004 200001688/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT- THƯƠNG MẠI GIA BẢO PHƯƠNG KHẨU TRANG Y TẾ AN PHÚC

Còn hiệu lực

52305 000.00.19.H26-200902-0007 200001649/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ DEVOTE HOA KỲ Xịt mũi dạng phun sương

Còn hiệu lực

52306 000.00.19.H26-200902-0006 200001650/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ DEVOTE HOA KỲ Xịt mũi dạng phun sương

Còn hiệu lực

52307 000.00.16.H05-200824-0002 200000111/PCBSX-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ FCA GROUP KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

52308 000.00.16.H05-200921-0001 200000112/PCBSX-BN

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA AITECH 360 KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

52309 000.00.16.H05-200921-0002 200000113/PCBSX-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHAI THÁC KHOÁNG SẢN AN PHÚ Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

52310 000.00.16.H05-200921-0003 200000114/PCBSX-BN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT KIM PHÚ Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực