STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
52321 18009164/HSCBA-HCM 180000275/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Y TẾ ĐỊNH GIANG DỤNG CỤ PHẪU THUẬT NỘI SOI

Còn hiệu lực

52322 18009165/HSCBA-HCM 180000276/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN Hóa chất, vật tư tiêu hao đi kèm máy xét nghiệm khí máu, điện giải

Còn hiệu lực

52323 18009181/HSCBA-HCM 180000277/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DHT pipet đo độ lắng máu dùng trong xét nghiệm ESR

Còn hiệu lực

52324 18009183/HSCBA-HCM 180000278/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN NGUYỄN Cáp nối cho đầu phun khí dung

Còn hiệu lực

52325 18009184/HSCBA-HCM 180000279/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN NGUYỄN Nắp đậy dùng cho máy đầu phun khi dung

Còn hiệu lực

52326 18009185/HSCBA-HCM 180000280/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN NGUYỄN Bẫy nước

Còn hiệu lực

52327 18009186/HSCBA-HCM 180000281/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN NGUYỄN Phổi giả

Còn hiệu lực

52328 18009187/HSCBA-HCM 180000282/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN NGUYỄN Đoạn dây thở

Còn hiệu lực

52329 18009188/HSCBA-HCM 180000283/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN NGUYỄN Nhiệt kế

Còn hiệu lực

52330 18009192/HSCBA-HCM 180000284/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THÀNH PHƯƠNG Vật tư, dụng cụ, phụ kiện dùng trong phẫu thuật nội soi nhóm A (bổ sung lần 2)

Còn hiệu lực