STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
52331 000.00.19.H26-210727-0024 210000370/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TOPLINE

Còn hiệu lực

52332 000.00.19.H26-210727-0028 210000371/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LỘC AN

Còn hiệu lực

52333 000.00.19.H26-210804-0001 210000372/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THIẾT BỊ Y TẾ HDT

Còn hiệu lực

52334 000.00.19.H26-210805-0014 210000373/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THANH HOÀNG

Còn hiệu lực

52335 000.00.19.H26-210802-0033 210000374/PCBMB-HN

TRUNG TÂM CUNG ỨNG DỊCH VỤ Y TẾ VÀ HIỆU CHUẨN MẪU

Còn hiệu lực

52336 000.00.19.H26-210805-0010 210000375/PCBMB-HN

CỬA HÀNG VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT THIẾT BỊ HÀ NỘI

Còn hiệu lực

52337 000.00.19.H26-210805-0007 210000376/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CHÂU Á HCT

Còn hiệu lực

52338 000.00.19.H26-210804-0014 210001232/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH FREDDA Tăm bông lấy mẫu

Còn hiệu lực

52339 000.00.19.H26-210804-0003 210000377/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HỢP PHÚ

Còn hiệu lực

52340 000.00.19.H26-210804-0020 210000378/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH AN

Còn hiệu lực