STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
52331 18009183/HSCBA-HCM 180000278/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN NGUYỄN Cáp nối cho đầu phun khí dung

Còn hiệu lực

52332 18009184/HSCBA-HCM 180000279/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN NGUYỄN Nắp đậy dùng cho máy đầu phun khi dung

Còn hiệu lực

52333 18009185/HSCBA-HCM 180000280/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN NGUYỄN Bẫy nước

Còn hiệu lực

52334 18009186/HSCBA-HCM 180000281/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN NGUYỄN Phổi giả

Còn hiệu lực

52335 18009187/HSCBA-HCM 180000282/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN NGUYỄN Đoạn dây thở

Còn hiệu lực

52336 18009188/HSCBA-HCM 180000283/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN NGUYỄN Nhiệt kế

Còn hiệu lực

52337 18009192/HSCBA-HCM 180000284/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THÀNH PHƯƠNG Vật tư, dụng cụ, phụ kiện dùng trong phẫu thuật nội soi nhóm A (bổ sung lần 2)

Còn hiệu lực

52338 18009196/HSCBA-HCM 180000285/PCBA-HCM

CTY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐÌNH PHONG Máy phân tích sinh hoá

Còn hiệu lực

52339 18009197/HSCBA-HCM 180000286/PCBA-HCM

CTY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐÌNH PHONG Máy phân tích miễn dịch

Còn hiệu lực

52340 18009879/HSCBA-HN 180000216/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG Họ banh tự giữ

Còn hiệu lực