STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
52361 000.00.04.G18-200910-0008 2100402ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Bơm kim tiêm insulin

Còn hiệu lực

52362 17001614/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100410ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Chỉ phẫu thuật tan chậm tổng hợp đơn sợi

Còn hiệu lực

52363 19008600/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100406ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN FRESENIUS KABI VIỆT NAM Bơm tiêm điện

Còn hiệu lực

52364 000.00.04.G18-210826-0005 2100429ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM Mặt nạ thở oxy có túi

Còn hiệu lực

52365 000.00.04.G18-210719-0029 2100438ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH CHỈ PHẪU THUẬT CPT Chỉ khâu phẫu thuật tự tiêu đơn sợi

Còn hiệu lực

52366 17003851/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100393ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Bộ dây truyền máu

Còn hiệu lực

52367 18006109/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100407ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THIÊN BÌNH Kính áp tròng dùng 2 tuần

Còn hiệu lực

52368 000.00.04.G18-210716-0005 2100434ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH OMRON HEALTHCARE MANUFACTURING VIỆT NAM Máy đo huyết áp tự động

Còn hiệu lực

52369 000.00.04.G18-210905-0025 2100398ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH TẦM NHÌN MỤC TIÊU VIỆT NAM Kính áp tròng (cận, viễn, loạn)

Còn hiệu lực

52370 17003084/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100414ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM Ống thông chẩn đoán

Còn hiệu lực