STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
52371 18000212/HSCBA-TH 180000001/PCBA-TH

CÔNG TY CỔ PHÀN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH Hệ thống soi tai mũi họng

Còn hiệu lực

52372 18000213/HSCBA-TH 180000002/PCBA-TH

CÔNG TY CỔ PHÀN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH Máy ly tâm

Còn hiệu lực

52373 18000214/HSCBA-TH 180000003/PCBA-TH

CÔNG TY CỔ PHÀN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH Ống soi tai mũi họng

Còn hiệu lực

52374 18000215/HSCBA-TH 180000004/PCBA-TH

CÔNG TY CỔ PHÀN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH Phụ kiện của máy soi tai mũi họng

Còn hiệu lực

52375 18009760/HSCBA-HN 180000209/PCBA-HN

CÔNG TY CP PHƯỢNG HOÀNG Á CHÂU Đầu hút dịch không có van kiểm soát

Còn hiệu lực

52376 18009763/HSCBA-HN 180000210/PCBA-HN

CÔNG TY CP PHƯỢNG HOÀNG Á CHÂU Đầu hút dịch không có van kiểm soát

Còn hiệu lực

52377 18009759/HSCBA-HN 180000211/PCBA-HN

CÔNG TY CP PHƯỢNG HOÀNG Á CHÂU Túi đựng nước tiểu

Còn hiệu lực

52378 18009872/HSCBA-HN 180000212/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ BCH Miếng dán giữ ấm

Còn hiệu lực

52379 18009870/HSCBA-HN 180000213/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ DUY ANH Điện cực dùng cho máy điện giải ILYTE

Còn hiệu lực

52380 18009155/HSCBA-HCM 180000240/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI Bộ đặt nội khí quản MacIntosh

Còn hiệu lực