STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
52451 000.00.17.H09-200911-0003 200000114/PCBA-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BOSTON VIỆT NAM Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

52452 000.00.18.H57-200910-0001 200000006/PCBA-TTH

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HUMED Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

52453 000.00.19.H29-200907-0002 200000247/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN PHẨM KHỬ TRÙNG CAO CẤP VIỆT NAM

Còn hiệu lực

52454 000.00.19.H29-200909-0022 200001646/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGUYÊN ĐÁN Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

52455 000.00.19.H29-200909-0024 200001647/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GMC Khẩu trang y tế GMC

Còn hiệu lực

52456 000.00.19.H29-200909-0009 200001648/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN Ống nghe

Còn hiệu lực

52457 000.00.19.H29-200908-0002 200001649/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT KHOA Vật tư giải phẫu bệnh

Còn hiệu lực

52458 000.00.19.H29-200909-0018 200001650/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KIM ĐÔNG BANG Khuôn nhựa y tế định hình hỗ trợ phẩu thuật mũi

Còn hiệu lực

52459 000.00.19.H29-200909-0001 200001651/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ PHÚ MỸ Hệ thống máy nhuộm lam

Còn hiệu lực

52460 000.00.19.H29-200907-0014 200000248/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH SÁU NGÔI SAO VIỆT NAM

Còn hiệu lực