STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
52451 17003271/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100404ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NIPON CORPORATION TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Máy theo dõi sản khoa

Còn hiệu lực

52452 000.00.04.G18-210811-0017 21000953CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM Dây thở oxy/ Nasal canula

Còn hiệu lực

52453 000.00.04.G18-210811-0018 21000952CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM Bộ dây truyền máu dùng cho chạy thận nhân tạo/ Hemodialysis blood tubing set

Còn hiệu lực

52454 000.00.04.G18-210811-0009 21000951CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM Mặt nạ xông khí dung/ Aerosol mask with nebulizer

Còn hiệu lực

52455 000.00.04.G18-210811-0002 21000950CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM Bơm tiêm sử dụng một lần/ Syringe for single use

Còn hiệu lực

52456 000.00.04.G18-210811-0015 21000949CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM Kim tiêm/ Needle

Còn hiệu lực

52457 000.00.04.G18-210811-0006 21000948CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM Bộ dây truyền dịch sử dụng một lần/ Infusion set for single use

Còn hiệu lực

52458 000.00.04.G18-210811-0016 21000947CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM Mặt nạ thở oxy/ Oxygen mask

Còn hiệu lực

52459 000.00.04.G18-210901-0001 21000946CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN HABIMEC VIỆT NAM Khẩu trang Y tế / Medical Mask

Còn hiệu lực

52460 000.00.04.G18-210831-0024 21000945CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN AN Bộ trang phục phòng, chống dịch / Isolation Clothes

Còn hiệu lực