STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
52471 18012293/HSCBA-HN 180002445/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC Bàn mổ thủy lực đa năng

Còn hiệu lực

52472 18011858/HSCBMB-HN 180000346/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH VIỆT NAM THIÊN MỸ

Còn hiệu lực

52473 18011866/HSCBMB-HN 180000343/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN QUỐC THÁI

Còn hiệu lực

52474 18012223/HSCBA-HN 180002446/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI MCB VIỆT NAM NƯỚC MUỐI SINH LÝ NATRI CLORID 0,9%

Còn hiệu lực

52475 18011860/HSCBMB-HN 180000344/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ CAO TUỆ TĨNH

Còn hiệu lực

52476 18012170/HSCBA-HN 180002447/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DƯỢC HẢI NAM NƯỚC MUỐI SINH LÝ NATRI CLORID 0,9%

Còn hiệu lực

52477 18012054/HSCBA-HN 180002448/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC Bàn mổ đa năng

Còn hiệu lực

52478 18012322/HSCBA-HN 180002454/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á Tạ tay tập luyện

Còn hiệu lực

52479 18012154/HSCBA-HN 180002449/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NGỌC THỦY NHI Ghế bô vệ sinh bằng nhựa cho người tàn tật

Còn hiệu lực

52480 18011844/HSCBMB-HN 180000345/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG TIỀN

Còn hiệu lực