STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
52491 000.00.16.H23-200907-0001 200000100/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ CERTURY GERMANY GROUP KHẨU TRANG Y TẾ 3 LỚP CERTURY GERMANY GROUP

Còn hiệu lực

52492 000.00.24.H49-200831-0001 200000006/PCBMB-QN

NHÀ THUỐC PHARMAKET SỐ 11

Còn hiệu lực

52493 000.00.19.H17-200916-0001 200000012/PCBSX-ĐNa

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG XANH Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

52494 000.00.17.H62-200827-0001 200000028/PCBA-VP

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ EUP Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

52495 000.00.19.H26-200904-0005 200000330/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ PLASMA VIỆT NAM

Còn hiệu lực

52496 000.00.19.H26-200903-0008 200000331/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT KHANG

Còn hiệu lực

52497 000.00.19.H26-200908-0002 200000220/PCBSX-HN

HỘ KINH DOANH PHẠM NGỌC GIÀU Khẩu trang y tế các loại

Còn hiệu lực

52498 000.00.19.H26-200905-0001 200001637/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ HOÀN MỸ Hệ thống khám tai mũi họng

Còn hiệu lực

52499 000.00.19.H26-200908-0010 200000333/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GSV VIỆT NAM

Còn hiệu lực

52500 000.00.19.H26-200908-0004 200000334/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM EXALAB

Còn hiệu lực