STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
52501 18011383/HSCBA-HCM 180002366/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ANH KHÔI Wooden cervical Scrapper (Que lấy mẫu bệnh phẩm)

Còn hiệu lực

52502 18011384/HSCBA-HCM 180002367/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ANH KHÔI Economic Urinary Drainage Bag( Túi nước tiểu)

Còn hiệu lực

52503 18011389/HSCBA-HCM 180002368/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ANH KHÔI Dispoable Electrode ( Miếng dán điện cực tim)

Còn hiệu lực

52504 18011392/HSCBA-HCM 180002369/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ANH KHÔI Simple oxygen mask (Mặt nạ thở oxy )

Còn hiệu lực

52505 18011393/HSCBA-HCM 180002370/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ANH KHÔI Oxygen connection tube ( Dây nối oxy)

Còn hiệu lực

52506 18011396/HSCBA-HCM 180002371/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ANH KHÔI Resuscitator (Bóp bóng )

Còn hiệu lực

52507 18011454/HSCBA-HCM 180002372/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT Mũi cạo vôi răng

Còn hiệu lực

52508 18011455/HSCBA-HCM 180002373/PCBA-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ E.V.L Máy phân tích sinh hóa

Còn hiệu lực

52509 18011462/HSCBA-HCM 180002374/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG Thiết bị cưa cắt bột và phụ kiện đi kèm

Còn hiệu lực

52510 18011457/HSCBA-HCM 180002375/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MINH LONG BÓNG ĐÈN Y TẾ

Còn hiệu lực