STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
52501 000.00.19.H26-210727-0002 210001185/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KOHINOOR STAR XỊT MŨI HỌNG

Còn hiệu lực

52502 000.00.19.H26-210726-0030 210000345/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ TNTECH

Còn hiệu lực

52503 000.00.19.H26-210728-0009 210001186/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT THIẾT BỊ Y TẾ MELINKAGROUP XỊT HỌNG

Còn hiệu lực

52504 000.00.19.H26-210802-0001 210000346/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y SINH VIỆT NGUYỄN

Còn hiệu lực

52505 000.00.19.H26-210731-0005 210000347/PCBMB-HN

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHÚ THỌ TẠI HÀ NỘI

Còn hiệu lực

52506 000.00.19.H26-210728-0018 210000348/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AZ

Còn hiệu lực

52507 000.00.19.H26-210802-0013 210000349/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN BIOMEDICAL VIỆT NAM

Còn hiệu lực

52508 000.00.19.H26-210802-0008 210001187/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN LONG VƯƠNG XỊT MŨI HỌNG

Còn hiệu lực

52509 000.00.19.H26-210727-0020 210001188/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ BIPHARCO NƯỚC SÚC MIỆNG

Còn hiệu lực

52510 000.00.19.H26-210808-0002 210000350/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH KINH DOANH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TRÍ ĐỨC

Còn hiệu lực