STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
52511 18011424/HSCBA-HCM 180002324/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TÂN LONG Hệ thống dụng cụ phẫu thuật

Còn hiệu lực

52512 18011419/HSCBA-HCM 180002325/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Bo dung cu kham Tai Mui Hong

Còn hiệu lực

52513 18000007/HSCBA-QN 180000006/PCBA-QN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PMS Muối rửa mũi Nuclear Nasal Rinse Mix

Còn hiệu lực

52514 18000011/HSCBA-PT 180000007/PCBA-PT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM Xe đẩy y tế MK-R312

Còn hiệu lực

52515 18009133/HSCBMB-HCM 180000275/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VẠN HƯNG

Còn hiệu lực

52516 18009129/HSCBMB-HCM 180000273/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ÂU VIỆT

Còn hiệu lực

52517 18000608/HSCBA-BĐ 180000008/PCBA-BĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR) NATRI CLORID 0,9%

Còn hiệu lực

52518 18000609/HSCBA-BĐ 180000009/PCBA-BĐ

CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI VIỆT Xe lăn cho người tàn tật

Còn hiệu lực

52519 18011416/HSCBA-HCM 180002312/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HƯNG PHÁT DÂY TRUYỀN DỊCH

Còn hiệu lực

52520 18011374/HSCBA-HCM 180002314/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y VIỆT Tủ đựng dụng cụ

Còn hiệu lực