STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
52521 000.00.04.G18-200911-0011 2100376ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Na, K, Cl

Còn hiệu lực

52522 17004535/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100387ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Bộ IVD xét nghiệm định lượng iPTH

Còn hiệu lực

52523 19009218/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100383ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 9 thông số đông máu

Còn hiệu lực

52524 17002194/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100371ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định lượng S100

Còn hiệu lực

52525 18006241/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100388ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Bộ IVD xét nghiệm định lượng cyclosporin

Còn hiệu lực

52526 19008639/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100384ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 24 thông số đông máu

Còn hiệu lực

52527 17003509/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100381ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định tính và bán định lượng methadone

Còn hiệu lực

52528 18006277/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100378ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Bộ IVD xét nghiệm định lượng calprotectin

Còn hiệu lực

52529 17003693/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100372ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM Chất hiệu chuẩn xét nghiệm 6 thông số huyết học

Còn hiệu lực

52530 18006375/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100389ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng CK-MB

Còn hiệu lực