STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
52551 18011203/HSCBA-HN 180001450/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Dung dịch rửa dùng cho máy phân tích huyết học

Còn hiệu lực

52552 18011206/HSCBA-HN 180001452/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Dung dịch pha loãng dùng cho xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

52553 18011216/HSCBA-HN 180001453/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH MEDIHITECH VIỆT NAM Tấm chêm độ phân giải thấp tương thích cộng hưởng từ góc nghiêng 13.5 độ

Còn hiệu lực

52554 18011224/HSCBA-HN 180001454/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH MEDIHITECH VIỆT NAM Mặt nạ Nanor 3 điểm có lỗ thông mũi xạ trị vùng đầu

Còn hiệu lực

52555 18011207/HSCBA-HN 180001455/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH VỤ GIAO THƯƠNG SBC Bông lót

Còn hiệu lực

52556 18011208/HSCBA-HN 180001456/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH VỤ GIAO THƯƠNG SBC Tất lót

Còn hiệu lực

52557 18011727/HSCBMB-HN 180000213/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG VIỆT NAM

Còn hiệu lực

52558 18011726/HSCBMB-HN 180000214/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN YAMAGUCHI VIỆT NAM

Còn hiệu lực

52559 18011205/HSCBA-HN 180001457/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC QUỐC TẾ VIỆT - HÀN Thiết bị nội thất bệnh viện

Còn hiệu lực

52560 18011248/HSCBA-HN 180001458/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO VA LI KHÁM MẮT CƠ ĐỘNG

Còn hiệu lực