STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
52561 000.00.19.H26-200909-0001 200001643/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN MINH Ghế bệnh nhân

Còn hiệu lực

52562 000.00.19.H26-200910-0003 200001644/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ARLO VIỆT NAM Băng keo cá nhân

Còn hiệu lực

52563 000.00.19.H26-200824-0018 200001645/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ P&D Khẩu trang y tế 4 lớp

Còn hiệu lực

52564 000.00.19.H26-200915-0001 200001646/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI INDO Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

52565 000.00.12.H19-200919-0003 200000052/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH DỆT LÝ MINH KHẨU TRANG Y TẾ BEL 95

Còn hiệu lực

52566 000.00.12.H19-200919-0002 200000051/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH DỆT LÝ MINH KHẨU TRANG Y TẾ 3 LỚP

Còn hiệu lực

52567 000.00.12.H19-200919-0001 200000050/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH DỆT LÝ MINH KHẨU TRANG Y TẾ 4 LỚP

Còn hiệu lực

52568 000.00.12.H19-200906-0001 200000049/PCBA-ĐN

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY MAY ĐỒNG NAI Khẩu trang y tế / Medical face mask

Còn hiệu lực

52569 000.00.19.H29-200826-0007 200001662/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU PHATEXCO Bộ dụng cụ phẫu thuật

Còn hiệu lực

52570 000.00.19.H29-200914-0003 200001663/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DRAGON PEOPLE Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực