STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
52571 17008183/HSCBA-HN 170001689/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ CAO NGỌC MỸ Dung dịch rửa dùng cho máy phân tích đông máu

Còn hiệu lực

52572 17008393/HSCBA-HN 170001710/PCBA-HN

CTY TNHH VẠN NIÊN Máy xét nghiệm sinh hóa tự động

Còn hiệu lực

52573 17008462/HSCBA-HN 170001695/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯƠNG GIA Túi thu mẫu để làm xét nghiệm H. Pylori

Còn hiệu lực

52574 17008463/HSCBA-HN 170001696/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯƠNG GIA Thẻ thu mẫu để làm xét nghiệm H.Pylori

Còn hiệu lực

52575 170005114/HSCBA-HN 170001697/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KHỎE VIỆT NAM Viên Đặt Âm Đạo

Còn hiệu lực

52576 17008394/HSCBA-HN 170001711/PCBA-HN

CTY TNHH VẠN NIÊN Máy xét nghiệm sinh hóa tự động

Còn hiệu lực

52577 17011292/HSCBMB-HN 170001043/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ CÔNG NGHỆ THỊNH VƯỢNG

Còn hiệu lực

52578 17008468/HSCBA-HN 170001698/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDIC Màn hình nội soi Trung Quốc

Còn hiệu lực

52579 17008200/HSCBA-HN 170001699/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ATC Màn hình LCD màu chuyên dụng dùng trong y tế

Còn hiệu lực

52580 17011284/HSCBMB-HN 170001045/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ

Còn hiệu lực