STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
52571 18000262/HSCBA-TH 180000018/PCBA-TH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH Hóa chất dùng cho máy phân tích huyết học

Còn hiệu lực

52572 18000264/HSCBA-TH 180000019/PCBA-TH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH Máy phân tích sinh hóa và phụ kiện

Còn hiệu lực

52573 18009128/HSCBMB-HCM 180000272/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ QUANG ANH

Còn hiệu lực

52574 18009126/HSCBMB-HCM 180000271/PCBMB-HCM

HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT MỸ

Còn hiệu lực

52575 18000007/HSCBMB-BN 180000001/PCBMB-BN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT MINH PHƯƠNG

Còn hiệu lực

52576 18000007/HSCBMB-QNg 180000003/PCBMB-QNg

CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ ĐỈNH CAO

Còn hiệu lực

52577 18011363/HSCBA-HCM 180002306/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG Dụng cụ chứa mẫu sinh học

Còn hiệu lực

52578 18011366/HSCBA-HCM 180002307/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG Thiết bị xử lý mẫu sinh học

Còn hiệu lực

52579 18011124/HSCBA-HCM 180002308/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NANO Hệ thống Elisa tự động hoàn toàn

Còn hiệu lực

52580 18011397/HSCBA-HCM 180002309/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TM THIẾT BỊ Y TẾ VÀ MỸ PHẨM HOA MAI BÀN MỔ

Còn hiệu lực