STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
52581 000.00.19.H26-210329-0012 210000384/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NEO AGRO BUSINESS CO., LTD. TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Khăn lau làm sạch cơ thể bệnh nhân

Còn hiệu lực

52582 000.00.19.H26-210329-0013 210000101/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ NHẬT MINH

Còn hiệu lực

52583 000.00.19.H26-210329-0007 210000385/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NGỌC THỦY NHI Xe lăn điện dành cho người tàn tật

Còn hiệu lực

52584 000.00.19.H26-210329-0006 210000386/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NGỌC THỦY NHI Nạng tập đi cho người tàn tật

Còn hiệu lực

52585 000.00.19.H26-210329-0011 210000021/PCBSX-HN

HỢP TÁC XÃ CƠ KHÍ HỒNG HÀ Giường bệnh nhân inox

Còn hiệu lực

52586 000.00.19.H26-210322-0003 210000387/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM INTERPHAR GEL BÔI NHIỆT MIỆNG

Còn hiệu lực

52587 000.00.19.H26-210325-0016 210000388/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT AN DƯƠNG Máy quét tiêu bản

Còn hiệu lực

52588 000.00.19.H26-210330-0009 210000389/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI YERSIN Xịt họng

Còn hiệu lực

52589 000.00.19.H26-210401-0001 210000390/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XNK THỰC PHẨM CHỨC NĂNG ASEAN NƯỚC MUỐI SINH LÝ 0.9%

Còn hiệu lực

52590 000.00.19.H26-210401-0003 210000392/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTTM HIẾU LINH Băng dính y tế Eurosilk

Còn hiệu lực