STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
52611 18011102/HSCBA-HN 180001277/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ĐẠI LỢI Cồn sát trùng dụng cụ Ethanol 70 độ (500ml & 50ml)

Còn hiệu lực

52612 18011104/HSCBA-HN 180001278/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NGỌC THỦY NHI Cân sức khỏe

Còn hiệu lực

52613 18001251/HSCBA-BD 180000059/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH MEDIPROTEK VIỆT NAM Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

52614 18001252/HSCBA-BD 180000060/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH MEDIPROTEK VIỆT NAM Băng keo Incise

Còn hiệu lực

52615 18001253/HSCBA-BD 180000061/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH MEDIPROTEK VIỆT NAM Áo phẫu thuật dùng 1 lần

Còn hiệu lực

52616 18001254/HSCBA-BD 180000062/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH MEDIPROTEK VIỆT NAM Khăn phủ phẫu thuật dùng một lần

Còn hiệu lực

52617 18008947/HSCBMB-HCM 180000158/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT MINH KHANG

Còn hiệu lực

52618 18010240/HSCBA-HCM 180001402/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MỸ GIAO Chất thử dùng cho máy đông máu : Dung dịch DT Fluid

Còn hiệu lực

52619 18010313/HSCBA-HCM 180001403/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM Máy lấy dấu nha khoa kỹ thuật số CAD/CAM

Còn hiệu lực

52620 18010369/HSCBA-HCM 180001405/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Hệ thống máy tách chiết acid nucleic và Real Time PCR tự động công suất cao cobas® 6800

Còn hiệu lực