STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
52631 18011760/HSCBMB-HN 180000311/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOÀNG HẢI

Còn hiệu lực

52632 18012003/HSCBA-HN 180002179/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Máy thái dược liệu

Còn hiệu lực

52633 18011986/HSCBA-HN 180002180/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRẦN GIA Mắt kính cận, viễn, loạn

Còn hiệu lực

52634 18012058/HSCBA-HN 180002181/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ TASUCO Tủ bảo quản tử thi 2 ngăn

Còn hiệu lực

52635 18011991/HSCBA-HN 180002182/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC Máy cắt lạnh bệnh phẩm

Còn hiệu lực

52636 18012018/HSCBA-HN 180002183/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HUMA MEDICAL Hóa chất xét nghiệm sinh hóa

Còn hiệu lực

52637 18012012/HSCBA-HN 180002184/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH T3 VIỆT NAM Đai kéo giãn điều trị đau lưng

Còn hiệu lực

52638 18012045/HSCBA-HN 180002185/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT ĐỖ GIA Van cầm máu

Còn hiệu lực

52639 18012046/HSCBA-HN 180002186/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT ĐỖ GIA Băng ép mạch quay

Còn hiệu lực

52640 18012047/HSCBA-HN 180002187/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT ĐỖ GIA Bộ phận kết nối

Còn hiệu lực