STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
52631 17007651/HSCBA-HCM 170001885/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT ĐỨC Dụng cụ đặt nội khí quản

Còn hiệu lực

52632 17007580/HSCBA-HCM 170001886/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Cụm hóa chất xét nghiệm

Còn hiệu lực

52633 17007581/HSCBA-HCM 170001887/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Cụm hóa chất xét nghiệm

Còn hiệu lực

52634 17007590/HSCBA-HCM 170001888/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Cụm hóa chất xét nghiệm

Còn hiệu lực

52635 17008677/HSCBMB-HCM 170000475/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT Y VŨ

Còn hiệu lực

52636 17008681/HSCBMB-HCM 170000474/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DEKA

Còn hiệu lực

52637 17008679/HSCBMB-HCM 170000473/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NGUYỄN HOÀNG

Còn hiệu lực

52638 17000202/HSCBMB-HD 170000002/PCBMB-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NHẬT TÍN

Còn hiệu lực

52639 17000201/HSCBMB-QB 170000003/PCBMB-QB

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRƯỜNG XUÂN

Còn hiệu lực

52640 17007574/HSCBA-HCM 170001854/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Hệ thống máy xét nghiệm sinh hóa và miễn dịch cobas 6000

Còn hiệu lực