STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
52641 000.00.19.H26-210721-0013 210000317/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC CÔNG NGHÊ ĐỨC MINH

Còn hiệu lực

52642 000.00.19.H26-210720-0011 210000318/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Á CHÂU

Còn hiệu lực

52643 000.00.19.H26-210721-0001 210001136/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG Đèn đọc film X-quang

Còn hiệu lực

52644 000.00.19.H26-210724-0011 210000319/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU PHƯƠNG BẮC

Còn hiệu lực

52645 000.00.19.H26-210723-0018 210000320/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AIRSEAGLOBAL

Còn hiệu lực

52646 000.00.19.H26-210723-0017 210000321/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH SS HEALTHCARE VIỆT NAM

Còn hiệu lực

52647 000.00.19.H26-210723-0013 210000322/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP QUỐC TẾ THĂNG LONG

Còn hiệu lực

52648 000.00.19.H29-210619-0001 210000547/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIM ĐỨC Khẩu trang y tế 3 lớp-Choice L

Còn hiệu lực

52649 000.00.19.H29-210619-0005 210000548/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIM ĐỨC Khẩu trang y tế 4 lớp-Choice L

Còn hiệu lực

52650 000.00.48.H41-210729-0001 210000007/PCBMB-NA

CÔNG TY CỔ PHẨN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHƯƠNG

Còn hiệu lực