STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
52661 000.00.19.H26-210312-0002 210000302/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VIỆT NAM ẤN ĐỘ Miếng che mắt Neoshades

Còn hiệu lực

52662 000.00.19.H26-210312-0015 210000303/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM BÁCH THẢO DƯỢC ÍCH CỐT VƯƠNG

Còn hiệu lực

52663 000.00.19.H26-210312-0016 210000304/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ LOVE MOM GEL LISA GOLD PLUSS

Còn hiệu lực

52664 000.00.19.H26-210312-0003 210000305/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VIỆT NAM ẤN ĐỘ Đèn soi ven Neoglo/sleeves

Còn hiệu lực

52665 000.00.19.H26-210313-0001 210000306/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ Y TẾ HASAKY Giường y tế

Còn hiệu lực

52666 000.00.19.H26-210312-0001 210000307/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VIỆT NAM ẤN ĐỘ Dụng cụ giữ ống đặt nội khí quản Neo Bar

Còn hiệu lực

52667 000.00.19.H26-210312-0004 210000308/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VIỆT NAM ẤN ĐỘ Miếng giữ ống thông rốn Neo bridge

Còn hiệu lực

52668 000.00.19.H26-210312-0005 210000309/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VIỆT NAM ẤN ĐỘ Dụng cụ đỡ thiết bị tiện ích Neohug

Còn hiệu lực

52669 000.00.19.H26-210312-0006 210000310/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VIỆT NAM ẤN ĐỘ Quai đeo giữ cằm Chinstrap

Còn hiệu lực

52670 000.00.19.H26-210312-0007 210000311/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VIỆT NAM ẤN ĐỘ Ống hút dịch mũi và miệng LITTLESUCKER

Còn hiệu lực