STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
52711 000.00.19.H29-200903-0018 200001536/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Dụng cụ phẫu thuật Amidan các loại, bao gồm:

Còn hiệu lực

52712 000.00.19.H29-200828-0001 200001537/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Cuvet

Còn hiệu lực

52713 000.00.19.H29-200828-0004 200001538/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Dung dịch pha loãng

Còn hiệu lực

52714 000.00.18.H57-200831-0001 200000002/PCBSX-TTH

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HUMED Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

52715 000.00.19.H26-200623-0006 200001544/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ CHÌA KHÓA VÀNG Kem chống nám / BENOSTAN CLEAR SKIN CREAM

Còn hiệu lực

52716 000.00.19.H26-200723-0011 200001545/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ VINH HƯNG Máy vùi lạnh mẫu cho cắt lạnh

Còn hiệu lực

52717 000.00.19.H26-200728-0001 200001546/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ VINH HƯNG Hợp chất sử dụng cho vùi lạnh mẫu bệnh phẩm

Còn hiệu lực

52718 000.00.19.H26-200725-0004 200001547/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ VINH HƯNG Máy cố định và khử canxi mô xương

Còn hiệu lực

52719 000.00.19.H26-200816-0002 200000314/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN HÒA BÌNH

Còn hiệu lực

52720 000.00.19.H26-200812-0007 200001548/PCBA-HN

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ Băng dính y tế cá nhân Zilgo Ag+ Adhesive bandage

Còn hiệu lực