STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
52741 000.00.10.H31-210818-0002 210000008/PCBMB-HY

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT - THÁI TẠI HƯNG YÊN

Còn hiệu lực

52742 000.00.16.H40-210921-0006 210000005/PCBMB-NĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 228

Còn hiệu lực

52743 000.00.16.H40-210830-0001 210000010/PCBSX-NĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ Gói pha súc miệng, súc họng Nano BAG+

Còn hiệu lực

52744 000.00.16.H40-210921-0005 210000006/PCBMB-NĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 224

Còn hiệu lực

52745 000.00.16.H40-210921-0004 210000007/PCBMB-NĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 133

Còn hiệu lực

52746 000.00.16.H40-210921-0003 210000008/PCBMB-NĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 117

Còn hiệu lực

52747 000.00.16.H40-210921-0002 210000009/PCBMB-NĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 109

Còn hiệu lực

52748 000.00.16.H40-210921-0001 210000010/PCBMB-NĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 107

Còn hiệu lực

52749 000.00.19.H15-210923-0001 210000005/PCBA-ĐL

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BUÔN MA THUỘT Đèn phẫu thuật LED (LED Operating Light)

Còn hiệu lực

52750 000.00.19.H15-210918-0002 210000010/PCBMB-ĐL

CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT THÀNH

Còn hiệu lực