STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
52771 000.00.12.H19-211010-0003 210000042/PCBMB-ĐN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC ĐỒNG NAI SỐ 3

Còn hiệu lực

52772 000.00.12.H19-211010-0004 210000043/PCBMB-ĐN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC ĐỒNG NAI SỐ 4

Còn hiệu lực

52773 000.00.12.H19-211011-0001 210000044/PCBMB-ĐN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC ĐỒNG NAI SỐ 6

Còn hiệu lực

52774 000.00.12.H19-211011-0002 210000045/PCBMB-ĐN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG TẠI ĐỒNG NAI - NHÀ THUỐC AN KHANG ĐỒNG NAI SỐ 9

Còn hiệu lực

52775 000.00.12.H19-211008-0012 210000039/PCBMB-ĐN

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ NB

Còn hiệu lực

52776 000.00.12.H19-211011-0003 210000046/PCBMB-ĐN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC ĐỒNG NAI SỐ 11

Còn hiệu lực

52777 000.00.17.H39-210922-0001 210000007/PCBMB-LA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 137

Còn hiệu lực

52778 000.00.17.H39-210922-0002 210000008/PCBMB-LA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 194

Còn hiệu lực

52779 000.00.17.H39-210923-0002 210000032/PCBSX-LA

CÔNG TY CỔ PHẦN BIOHUB Bộ kit test Covid - 19

Còn hiệu lực

52780 000.00.17.H39-210927-0001 210000033/PCBSX-LA

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO SU VIỆT NAM Safefit COVID-19 Ag Test

Còn hiệu lực