STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
52781 17004444/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100180ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Bộ IVD xét nghiệm định lượng thyroglobulin

Còn hiệu lực

52782 17003506/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100165ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Bộ IVD xét nghiệm định lượng TSH

Còn hiệu lực

52783 17004155/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100175ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Máy xét nghiệm huyết học tự động

Còn hiệu lực

52784 17004326/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100171ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Bộ IVD xét nghiệm định lượng DHEA-S

Còn hiệu lực

52785 17004447/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100181ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Bộ IVD xét nghiệm định lượng Thyroid Uptake

Còn hiệu lực

52786 17004071/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100166ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Bộ IVD xét nghiệm định lượng kháng thể kháng TPO

Còn hiệu lực

52787 17004935/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100176ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm xác định thời gian APTT

Còn hiệu lực

52788 000.00.04.G18-210223-0004 21000016/BYT-CCHNPL

ĐINH VĂN HẢI

Còn hiệu lực

52789 000.00.04.G18-210223-0008 21000015/BYT-CCHNPL

NGUYỄN HỒ THU THẢO

Còn hiệu lực

52790 19000463/HSHNPL-BYT 21000014/BYT-CCHNPL

LÊ NGỌC LÂM

Còn hiệu lực