STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
52791 18010403/HSCBA-HCM 180001446/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI AN PHÚC Màn hình chuyên dụng trong y tế và phụ kiện

Còn hiệu lực

52792 18010429/HSCBA-HCM 180001447/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TBYT MINH NHI Dụng cụ phẫu thuật mắt-Cilita

Còn hiệu lực

52793 18010436/HSCBA-HCM 180001448/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI Hệ thống xử lý hình ảnh nội soi

Còn hiệu lực

52794 18010437/HSCBA-HCM 180001449/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI Máy làm ấm bệnh nhân và phụ kiện kèm theo

Còn hiệu lực

52795 18010439/HSCBA-HCM 180001450/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM Dây truyền máu

Còn hiệu lực

52796 18010440/HSCBA-HCM 180001451/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y KHOA VIỆT MỸ Thước kính Parent

Còn hiệu lực

52797 18010443/HSCBA-HCM 180001452/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y KHOA VIỆT MỸ Tay cầm gắn kim hút rửa

Còn hiệu lực

52798 18000614/HSCBA-HP 180000003/PCBA-HP

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HỢP LỰC Máy phân tích sinh hóa và hóa chất sử dụng cho máy phân tích sinh hóa

Còn hiệu lực

52799 18010444/HSCBA-HCM 180001453/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y KHOA VIỆT MỸ Miếng bảo vệ mắt

Còn hiệu lực

52800 18010446/HSCBA-HCM 180001454/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TMDV TRẦN THỊNH Hệ thống báo gọi y tá

Còn hiệu lực