STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
52821 000.00.19.H26-200820-0010 200001495/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GRIFFIN VIỆT NAM DUNG DỊCH XỊT MŨI SHAMIXOAN

Còn hiệu lực

52822 000.00.19.H26-200802-0002 200000197/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SONG PHƯỢNG Khẩu trang y tế 3 lớp, 4 lớp.

Còn hiệu lực

52823 000.00.19.H26-200814-0007 200001498/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ CAO ABIPHA Dung dịch xịt mũi Blue Ocean Baby

Còn hiệu lực

52824 000.00.19.H26-200814-0006 200001499/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ CAO ABIPHA Dung dịch xịt mũi Blue Ocean

Còn hiệu lực

52825 000.00.19.H26-200818-0011 200001500/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LIÊN DOANH ĐỨC Dung dịch xịt mũi Nano Spray

Còn hiệu lực

52826 000.00.19.H26-200817-0010 200000297/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHƯỚC LÂM

Còn hiệu lực

52827 000.00.19.H26-200817-0003 200001504/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TPCOM Bàn phẫu thuật

Còn hiệu lực

52828 000.00.19.H26-200819-0010 200001505/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒNG HƯNG Bàn sản đa năng

Còn hiệu lực

52829 000.00.19.H26-200820-0009 200000298/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ ĐỐNG ĐA

Còn hiệu lực

52830 000.00.19.H26-200819-0004 200000299/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN AE

Còn hiệu lực