STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
52841 000.00.18.H56-201116-0002 210000005/PCBA-TH

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP PHỤ TRỢ NHÂN VIỆT GIƯỜNG INOX

Còn hiệu lực

52842 000.00.19.H26-210209-0001 210000232/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN MINH Bộ dụng cụ phẫu thuật KLS

Còn hiệu lực

52843 000.00.19.H26-210219-0009 210000233/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XNK THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP AN PHÚ MỸ Bộ trộn xi măng

Còn hiệu lực

52844 000.00.19.H26-210223-0015 210000234/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HÀO ANH ĐÈN MỔ

Còn hiệu lực

52845 000.00.19.H26-210223-0009 210000236/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP PHÁT TRIỂN SỨC KHỎE Hóa chất rửa phụ trợ trong máy rửa

Còn hiệu lực

52846 000.00.19.H26-210224-0003 210000237/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP PHÁT TRIỂN SỨC KHỎE Dung dịch tẩy rửa trang thiết bị y tế

Còn hiệu lực

52847 000.00.19.H26-210223-0005 210000238/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP PHÁT TRIỂN SỨC KHỎE Hóa chất rửa phụ trợ trong máy rửa

Còn hiệu lực

52848 000.00.19.H26-210223-0007 210000239/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP PHÁT TRIỂN SỨC KHỎE Hóa chất tẩy rửa

Còn hiệu lực

52849 000.00.19.H26-210222-0007 210000056/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ Y TẾ ĐỖ TRẦN

Còn hiệu lực

52850 000.00.19.H26-210224-0019 210000057/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÂM THỊNH

Còn hiệu lực