STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
52871 18009102/HSCBA-HCM 180000191/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HẢI NGUYÊN Họ que thăm phẫu thuật

Còn hiệu lực

52872 18009134/HSCBA-HCM 180000192/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HẢI NGUYÊN Họ hộp hấp và phụ kiện hộp hấp phẫu thuật

Còn hiệu lực

52873 18009132/HSCBA-HCM 180000193/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HẢI NGUYÊN Họ nạo phẫu thuật

Còn hiệu lực

52874 18009133/HSCBA-HCM 180000194/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HẢI NGUYÊN Họ nệm phẫu thuật

Còn hiệu lực

52875 18009130/HSCBA-HCM 180000195/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HẢI NGUYÊN Họ dao và phụ kiện dao phẫu thuật

Còn hiệu lực

52876 18009129/HSCBA-HCM 180000196/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HẢI NGUYÊN Họ dụng cụ thăm khám phẫu thuật

Còn hiệu lực

52877 18009128/HSCBA-HCM 180000197/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HẢI NGUYÊN Họ khoan phẫu thuật

Còn hiệu lực

52878 18009127/HSCBA-HCM 180000198/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HẢI NGUYÊN Họ bẩy phẫu thuật

Còn hiệu lực

52879 18009050/HSCBA-HCM 180000199/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MH SÀI GÒN BO DUNG CU Y TE

Còn hiệu lực

52880 18009074/HSCBA-HCM 180000200/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DỤNG CỤ Y KHOA - TRANG PHỤC LÓT QUANG MẬU Băng thun y tế

Còn hiệu lực