STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
52871 000.00.19.H29-200903-0009 200001533/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU XANH Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

52872 000.00.19.H29-200903-0008 200001534/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Dụng cụ định vị dùng trong phẫu thuật các loại, bao gồm:

Còn hiệu lực

52873 000.00.19.H29-200828-0003 200001535/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Đầu côn hút mẫu

Còn hiệu lực

52874 000.00.19.H29-200903-0018 200001536/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Dụng cụ phẫu thuật Amidan các loại, bao gồm:

Còn hiệu lực

52875 000.00.19.H29-200828-0001 200001537/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Cuvet

Còn hiệu lực

52876 000.00.19.H29-200828-0004 200001538/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Dung dịch pha loãng

Còn hiệu lực

52877 000.00.18.H57-200831-0001 200000002/PCBSX-TTH

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HUMED Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

52878 000.00.19.H26-200623-0006 200001544/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ CHÌA KHÓA VÀNG Kem chống nám / BENOSTAN CLEAR SKIN CREAM

Còn hiệu lực

52879 000.00.19.H26-200723-0011 200001545/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ VINH HƯNG Máy vùi lạnh mẫu cho cắt lạnh

Còn hiệu lực

52880 000.00.19.H26-200728-0001 200001546/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ VINH HƯNG Hợp chất sử dụng cho vùi lạnh mẫu bệnh phẩm

Còn hiệu lực