STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
52871 000.00.04.G18-210408-0021 2100433ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH FORTE GROW MEDICAL (VIỆT NAM) Bộ dây truyền dịch

Còn hiệu lực

52872 17000630/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100418ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Máy tạo nhịp tạm thời

Còn hiệu lực

52873 17003372/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100392ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Ống thông tĩnh mạch trung tâm

Còn hiệu lực

52874 000.00.04.G18-200910-0009 2100401ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Bơm kim tiêm insulin

Còn hiệu lực

52875 000.00.04.G18-210524-0028 2100419ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Dụng cụ đục động mạch chủ

Còn hiệu lực

52876 000.00.04.G18-210905-0026 2100397ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH TẦM NHÌN MỤC TIÊU VIỆT NAM Kính áp tròng (cận, viễn, loạn)

Còn hiệu lực

52877 000.00.04.G18-200910-0008 2100402ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Bơm kim tiêm insulin

Còn hiệu lực

52878 17001614/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100410ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Chỉ phẫu thuật tan chậm tổng hợp đơn sợi

Còn hiệu lực

52879 19008600/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100406ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN FRESENIUS KABI VIỆT NAM Bơm tiêm điện

Còn hiệu lực

52880 000.00.04.G18-210826-0005 2100429ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM Mặt nạ thở oxy có túi

Còn hiệu lực