STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
52881 18011078/HSCBA-HN 180001322/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN MÀI VIỆT Máy đo đông máu và phụ kiện kèm theo - Thrombo Read +/ Thrombo Fast + / Thrombo Speed + / Cascade +

Còn hiệu lực

52882 18011081/HSCBA-HN 180001323/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÚ DÂY HÚT NHỚT

Còn hiệu lực

52883 18011005/HSCBA-HN 180001282/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MOPHA Giường sinh điều kiển điện

Còn hiệu lực

52884 18011016/HSCBA-HN 180001291/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG Máy ủ cho chỉ thị sinh học

Còn hiệu lực

52885 18011018/HSCBA-HN 180001292/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG Họ túi ép tiệt trùng Tyvek

Còn hiệu lực

52886 18011100/HSCBA-HN 180001275/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ĐẠI LỢI Cồn sát trùng dụng cụ Ethanol 90 độ (500ml & 100ml)

Còn hiệu lực

52887 18011101/HSCBA-HN 180001276/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ĐẠI LỢI Cồn sát trùng dụng cụ Ethanol 90 độ (250ml & 50ml)

Còn hiệu lực

52888 18011102/HSCBA-HN 180001277/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ĐẠI LỢI Cồn sát trùng dụng cụ Ethanol 70 độ (500ml & 50ml)

Còn hiệu lực

52889 18011104/HSCBA-HN 180001278/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NGỌC THỦY NHI Cân sức khỏe

Còn hiệu lực

52890 18001251/HSCBA-BD 180000059/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH MEDIPROTEK VIỆT NAM Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực