STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
52891 18012058/HSCBA-HN 180002181/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ TASUCO Tủ bảo quản tử thi 2 ngăn

Còn hiệu lực

52892 18011991/HSCBA-HN 180002182/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC Máy cắt lạnh bệnh phẩm

Còn hiệu lực

52893 18012018/HSCBA-HN 180002183/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HUMA MEDICAL Hóa chất xét nghiệm sinh hóa

Còn hiệu lực

52894 18012012/HSCBA-HN 180002184/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH T3 VIỆT NAM Đai kéo giãn điều trị đau lưng

Còn hiệu lực

52895 18012045/HSCBA-HN 180002185/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT ĐỖ GIA Van cầm máu

Còn hiệu lực

52896 18012046/HSCBA-HN 180002186/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT ĐỖ GIA Băng ép mạch quay

Còn hiệu lực

52897 18012047/HSCBA-HN 180002187/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT ĐỖ GIA Bộ phận kết nối

Còn hiệu lực

52898 18012048/HSCBA-HN 180002188/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT ĐỖ GIA Bơm tiêm đầu xoáy

Còn hiệu lực

52899 18012049/HSCBA-HN 180002189/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT ĐỖ GIA Dây đo áp lực

Còn hiệu lực

52900 18012026/HSCBA-HN 180002190/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KỸ THUẬT ÂU VIỆT Giường bệnh nhân điện đa chức năng

Còn hiệu lực