STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
52901 17008835/HSCBA-HCM 170002969/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VINH KHANG Túi cố định rút chân không (100x70cm)

Còn hiệu lực

52902 17008833/HSCBA-HCM 170002970/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VINH KHANG Hệ đo liều hàng ngày

Còn hiệu lực

52903 17008869/HSCBA-HCM 170002972/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VINH KHANG Bàn đỡ cánh tay

Còn hiệu lực

52904 17008828/HSCBMB-HCM 170000606/PCBMB-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MTV HIỆP PHƯƠNG THÀNH

Còn hiệu lực

52905 17008734/HSCBA-HCM 170002974/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ Y TẾ VINH KHANG Bảng màn hình tinh thể lỏng (LCD Chart)

Còn hiệu lực

52906 17008664/HSCBA-HCM 170002975/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ Y TẾ VINH KHANG Máy đo khúc xạ & Công suất giác mạc tự động (AutoRef/Keratometer)

Còn hiệu lực

52907 17008662/HSCBA-HCM 170002976/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ Y TẾ VINH KHANG Máy đo khúc xạ & Công suất giác mạc tự động (AutoRef/Keratometer)

Còn hiệu lực

52908 17008801/HSCBA-HCM 170002977/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG MŨI LÈN NHIỆT ĐIỀU TRỊ TỦY RĂNG

Còn hiệu lực

52909 17008802/HSCBA-HCM 170002978/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG mũi nội nha

Còn hiệu lực

52910 17008857/HSCBA-HCM 170002979/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH VIỆT SỐNG Vật liệu, dụng cụ làm răng tạm, lấy dấu răng, dùng trong nha khoa

Còn hiệu lực