STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
52901 000.00.19.H29-210526-0001 210000504/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ÂU CHÂU Đai, nẹp chỉnh hình các loại (không cấy ghép)

Còn hiệu lực

52902 000.00.19.H29-210604-0009 210000506/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM IVD rửa dùng cho máy xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

52903 000.00.19.H29-210610-0002 210000089/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH MEDI QUỐC KHANG

Còn hiệu lực

52904 000.00.19.H29-210611-0029 210000507/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU KỸ THUẬT MINH THÀNH DỤNG CỤ PHẪU THUẬT DÙNG TRONG LIÊN CHUYÊN KHOA VÀ TAI MŨI HỌNG

Còn hiệu lực

52905 000.00.19.H29-210614-0002 210000090/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2

Còn hiệu lực

52906 000.00.19.H29-210628-0002 210000508/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là bộ phận nhận giá chứa mẫu

Còn hiệu lực

52907 000.00.19.H29-210706-0008 210000091/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TPVN

Còn hiệu lực

52908 000.00.18.H20-210708-0001 210000001/PCBMB-ĐT

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO

Còn hiệu lực

52909 000.00.16.H23-210627-0001 210000036/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ CERTURY GERMANY GROUP Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

52910 000.00.07.H27-210705-0001 210000001/PCBSX-HT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực