STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
52911 17008828/HSCBMB-HCM 170000606/PCBMB-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MTV HIỆP PHƯƠNG THÀNH

Còn hiệu lực

52912 17008734/HSCBA-HCM 170002974/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ Y TẾ VINH KHANG Bảng màn hình tinh thể lỏng (LCD Chart)

Còn hiệu lực

52913 17008664/HSCBA-HCM 170002975/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ Y TẾ VINH KHANG Máy đo khúc xạ & Công suất giác mạc tự động (AutoRef/Keratometer)

Còn hiệu lực

52914 17008662/HSCBA-HCM 170002976/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ Y TẾ VINH KHANG Máy đo khúc xạ & Công suất giác mạc tự động (AutoRef/Keratometer)

Còn hiệu lực

52915 17008801/HSCBA-HCM 170002977/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG MŨI LÈN NHIỆT ĐIỀU TRỊ TỦY RĂNG

Còn hiệu lực

52916 17008802/HSCBA-HCM 170002978/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG mũi nội nha

Còn hiệu lực

52917 17008857/HSCBA-HCM 170002979/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH VIỆT SỐNG Vật liệu, dụng cụ làm răng tạm, lấy dấu răng, dùng trong nha khoa

Còn hiệu lực

52918 17008799/HSCBA-HCM 170002980/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG CÂY LÈN NHIỆT

Còn hiệu lực

52919 17008849/HSCBA-HCM 170002981/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VIHAN Bàn mổ

Còn hiệu lực

52920 17008885/HSCBA-HCM 170002982/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TM DV AN THỊNH HEALTH Giường bệnh trẻ em hình gấu

Còn hiệu lực