STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
52951 18011243/HSCBA-HCM 180002238/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Giường bệnh nhân và phụ kiện kèm theo

Còn hiệu lực

52952 18011244/HSCBA-HCM 180002239/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Tủ dùng trong bệnh viện

Còn hiệu lực

52953 18011246/HSCBA-HCM 180002240/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Xe đẩy dùng cho bệnh viện và phụ kiện

Còn hiệu lực

52954 18000605/HSCBA-BĐ 180000006/PCBA-BĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN FRESENIUS KABI VIỆT NAM Túi chứa chất thải, phụ kiện máy truyền máu hoàn hồi

Còn hiệu lực

52955 18000607/HSCBA-BĐ 180000005/PCBA-BĐ

CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI VIỆT Dụng cụ khám và phẫu thuật sử dụng nhiều lần

Còn hiệu lực

52956 18000606/HSCBA-BĐ 180000007/PCBA-BĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN FRESENIUS KABI VIỆT NAM Dây chân không, phụ kiện máy truyền máu hoàn hồi

Còn hiệu lực

52957 18001267/HSCBA-BD 180000073/PCBA-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ BECAMEX Ghế đẩu dùng trong y tế

Còn hiệu lực

52958 18001268/HSCBA-BD 180000074/PCBA-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ BECAMEX Ghế giường hỗ trợ bệnh nhân

Còn hiệu lực

52959 18001269/HSCBA-BD 180000075/PCBA-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ BECAMEX Thùng nhựa đựng thuốc

Còn hiệu lực

52960 18001270/HSCBA-BD 180000076/PCBA-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ BECAMEX Xe đẩy dùng trong y tế

Còn hiệu lực