STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
52951 17007618/HSCBA-HCM 170002962/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VINH KHANG Lưới nhựa cố định tay chân

Còn hiệu lực

52952 17008785/HSCBA-HCM 170002965/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CA NA RO Hệ thống máy chiết tách acid nucleic

Còn hiệu lực

52953 17008731/HSCBA-HCM 170002966/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CA NA RO Hóa chất chẩn đoán in vitro sử dụng cho Hệ thống máy chiết tách acid nucleic

Còn hiệu lực

52954 17008867/HSCBA-HCM 170002968/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VINH KHANG Lưới nhựa cố định vùng ngực

Còn hiệu lực

52955 17008835/HSCBA-HCM 170002969/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VINH KHANG Túi cố định rút chân không (100x70cm)

Còn hiệu lực

52956 17008833/HSCBA-HCM 170002970/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VINH KHANG Hệ đo liều hàng ngày

Còn hiệu lực

52957 17008869/HSCBA-HCM 170002972/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VINH KHANG Bàn đỡ cánh tay

Còn hiệu lực

52958 17008828/HSCBMB-HCM 170000606/PCBMB-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MTV HIỆP PHƯƠNG THÀNH

Còn hiệu lực

52959 17008734/HSCBA-HCM 170002974/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ Y TẾ VINH KHANG Bảng màn hình tinh thể lỏng (LCD Chart)

Còn hiệu lực

52960 17008664/HSCBA-HCM 170002975/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ Y TẾ VINH KHANG Máy đo khúc xạ & Công suất giác mạc tự động (AutoRef/Keratometer)

Còn hiệu lực