STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
52961 17008662/HSCBA-HCM 170002976/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ Y TẾ VINH KHANG Máy đo khúc xạ & Công suất giác mạc tự động (AutoRef/Keratometer)

Còn hiệu lực

52962 17008801/HSCBA-HCM 170002977/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG MŨI LÈN NHIỆT ĐIỀU TRỊ TỦY RĂNG

Còn hiệu lực

52963 17008802/HSCBA-HCM 170002978/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG mũi nội nha

Còn hiệu lực

52964 17008857/HSCBA-HCM 170002979/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH VIỆT SỐNG Vật liệu, dụng cụ làm răng tạm, lấy dấu răng, dùng trong nha khoa

Còn hiệu lực

52965 17008799/HSCBA-HCM 170002980/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG CÂY LÈN NHIỆT

Còn hiệu lực

52966 17008849/HSCBA-HCM 170002981/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VIHAN Bàn mổ

Còn hiệu lực

52967 17008885/HSCBA-HCM 170002982/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TM DV AN THỊNH HEALTH Giường bệnh trẻ em hình gấu

Còn hiệu lực

52968 17008883/HSCBA-HCM 170002983/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TM DV AN THỊNH HEALTH Đèn LED phòng mổ di động

Còn hiệu lực

52969 17008892/HSCBA-HCM 170002984/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG HỢP TIẾN Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

52970 17008887/HSCBA-HCM 170002985/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TM DV AN THỊNH HEALTH Kệ ngang thay tả em bé

Còn hiệu lực