STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
52971 000.00.16.H02-210921-0001 210000007/PCBMB-BG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 150

Còn hiệu lực

52972 000.00.19.H26-210924-0004 210001721/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG ĐÔ HÀ NỘI - BQP Giường Y tế điều khiển ba tay quay

Còn hiệu lực

52973 000.00.17.H13-210924-0001 210000034/PCBMB-CT

CONG TY TNHH DUOC PHAM THIEN KHANG

Còn hiệu lực

52974 000.00.17.H13-210927-0001 210000035/PCBMB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DƯỢC TOÀN PHÁT

Còn hiệu lực

52975 000.00.19.H26-210927-0025 210001707/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẠCH MAI DUNG DỊCH XỊT HỌNG

Còn hiệu lực

52976 000.00.17.H07-210922-0001 210000008/PCBMB-BT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 98

Còn hiệu lực

52977 000.00.17.H07-210923-0001 210000009/PCBMB-BT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 233

Còn hiệu lực

52978 000.00.17.H07-210923-0002 210000010/PCBMB-BT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 329

Còn hiệu lực

52979 17003200/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100306ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Giá đỡ nội mạch làm thay đổi hướng dòng chảy

Còn hiệu lực

52980 000.00.19.H26-210918-0002 210001714/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ NGUYÊN LONG Bàn mổ đa năng

Còn hiệu lực