STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
521 000.00.19.H26-240325-0021 240000559/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ARQON VIỆT NAM Bộ IVD dùng cho giải trình tự gen

Còn hiệu lực

522 000.00.19.H26-240404-0017 240000735/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH ARQON VIỆT NAM Dụng cụ cắt khâu bao quy đầu dùng một lần

Còn hiệu lực

523 000.00.19.H26-240325-0010 240000558/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ARQON VIỆT NAM Máy giải trình tự gen

Còn hiệu lực

524 000.00.19.H26-240402-0008 240000734/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT TTP Sản phẩm

Còn hiệu lực

525 000.00.19.H26-240402-0005 240000733/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT TTP Sản phẩm

Còn hiệu lực

526 000.00.19.H26-240402-0004 240000732/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT TTP Sản phẩm

Còn hiệu lực

527 000.00.19.H26-240401-0010 240000731/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH NANOMED Máy theo dõi sản khoa

Còn hiệu lực

528 000.00.19.H26-240402-0038 240000117/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÁT

Còn hiệu lực

529 000.00.04.G18-231030-0015 240000054/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Hệ thống phẫu thuật nội soi

Còn hiệu lực

530 000.00.19.H29-240404-0004 240000559/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TBR Kit tách chiết và tinh sạch axit nucleic (DNA/RNA)

Còn hiệu lực