STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
521 000.00.19.H26-230531-0010 230000943/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH I-BIOMED VIỆT NAM Đèn mổ

Còn hiệu lực

522 000.00.19.H26-230530-0011 230000942/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH I-BIOMED VIỆT NAM Theo phụ lục

Còn hiệu lực

523 000.00.04.G18-230529-0006 230000284/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Cụm IVD bệnh thiếu máu: Sắt, Khả năng gắn sắt toàn phần, Transferrin

Còn hiệu lực

524 000.00.04.G18-230522-0002 230000283/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Cụm IVD Thành phẩn bổ sung: C3, C4

Còn hiệu lực

525 000.00.04.G18-230530-0010 230000282/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Thuốc thử xét nghiệm định lượng TRNF

Còn hiệu lực

526 000.00.17.H62-230525-0002 230000009/PCBMB-VP

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1310

Còn hiệu lực

527 000.00.17.H62-230525-0001 230000008/PCBMB-VP

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1297

Còn hiệu lực

528 000.00.17.H39-230527-0003 230000012/PCBB-LA

CÔNG TY TNHH MIGUNLIFE KOREA VINA Máy sóng siêu âm trị liệu

Còn hiệu lực

529 000.00.17.H39-230527-0002 230000011/PCBB-LA

CÔNG TY TNHH MIGUNLIFE KOREA VINA Giường vật lý trị liệu, giảm đau

Còn hiệu lực

530 000.00.17.H39-230527-0001 230000010/PCBB-LA

CÔNG TY TNHH MIGUNLIFE KOREA VINA Thảm vật lý trị liệu, giảm đau

Còn hiệu lực