STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
521 000.00.17.H08-230102-0004 230000002/PCBB-BĐ

CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI VIỆT Dây nối bơm tiêm điện

Còn hiệu lực

522 000.00.17.H08-230102-0001 230000002/PCBA-BĐ

CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI VIỆT Ống đè lưỡi thông khí, Airway

Còn hiệu lực

523 000.00.17.H08-230102-0002 230000001/PCBA-BĐ

CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI VIỆT Túi tiểu 2000ml/ Túi tiểu có van 2000ml/ Túi tiểu có van T 2000ml/ Túi tiểu có van T có dây 2000ml.

Còn hiệu lực

524 000.00.17.H08-230102-0003 230000001/PCBB-BĐ

CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI VIỆT Khóa ba ngã

Còn hiệu lực

525 000.00.19.H26-230106-0028 230000025/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH ARKRAY VIỆT NAM Dung dịch rửa dùng với máy xét nghiệm HbA1c tự động

Còn hiệu lực

526 000.00.18.H20-221228-0001 230000001/PCBA-ĐT

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO DOPACOOL FRESH

Còn hiệu lực

527 000.00.04.G18-230103-0001 230000022/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Cu (Đồng)

Còn hiệu lực

528 000.00.19.H29-230104-0005 230000038/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG Dụng cụ phẫu thuật gồm tay cầm, vỏ ngoài, ruột kẹp và kéo

Còn hiệu lực

529 000.00.19.H29-221230-0001 230000054/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH EUROPEAN EYE CENTER Kính áp tròng RGP; Kính áp tròng mềm

Còn hiệu lực

530 000.00.19.H29-230104-0003 230000005/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ VÀ CÔNG NGHỆ CUỘC SỐNG

Còn hiệu lực