STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
521 000.00.19.H29-220402-0001 220001382/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN DỤNG CỤ TẬP HÍT THỞ

Còn hiệu lực

522 000.00.19.H29-220617-0003 220001381/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Dụng cụ kẹp mũi đo hô hấp

Còn hiệu lực

523 000.00.19.H29-220618-0005 220001380/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LÊ Giường hồi sức điều chỉnh điện

Còn hiệu lực

524 000.00.19.H29-220621-0039 220001379/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KHOLICO IVD dung dịch rửa và vật tư tiêu hao dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa tự động

Còn hiệu lực

525 000.00.19.H29-220620-0007 220001378/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KHOLICO IVD dung dịch nước rửa dùng cho máy xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

526 000.00.19.H29-220618-0011 220001377/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KHOLICO IVD dung dịch pha loãng và chất đệm dùng cho xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

527 000.00.19.H29-220618-0010 220002135/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KHOLICO Cụm IVD hóa chất ly giải hồng cầu và thuốc nhuộm huỳnh quang, bộ đệm hồng cầu lưới dùng cho xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

528 000.00.19.H29-220618-0004 220002134/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT Dụng cụ phẫu thuật cấy ghép chân răng nhân tạo

Còn hiệu lực

529 000.00.19.H29-220617-0007 220001376/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI Điện cực tim các loại

Còn hiệu lực

530 000.00.19.H29-220616-0037 220001201/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ KHOA PHÚC

Còn hiệu lực