STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
53011 18011205/HSCBA-HCM 180002156/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA HỌ DỤNG CỤ CHỨA DỊCH

Còn hiệu lực

53012 18011248/HSCBA-HCM 180002157/PCBA-HCM

CTY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐÌNH PHONG Máy phân tích đông máu

Còn hiệu lực

53013 18011249/HSCBA-HCM 180002158/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LIÊN NHA Dụng cụ cầm tay dùng trong phẫu thuật nội soi khớp gối

Còn hiệu lực

53014 18011252/HSCBA-HCM 180002159/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH AT PHARMA VIỆT NAM AT alpha

Còn hiệu lực

53015 18011256/HSCBA-HCM 180002160/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT Vật liệu nha khoa

Còn hiệu lực

53016 18011235/HSCBA-HCM 180002166/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Y SINH Bộ lắp đặt màng lọc khí

Còn hiệu lực

53017 18011236/HSCBA-HCM 180002167/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Y SINH Bộ vi tiêm, loại điều khiển bằng áp lực khí

Còn hiệu lực

53018 18011253/HSCBA-HCM 180002168/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ VIỄN ĐÔNG HEMOHELP

Còn hiệu lực

53019 18009113/HSCBMB-HCM 180000261/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SỨC SỐNG MỚI

Còn hiệu lực

53020 18011229/HSCBA-HCM 180002169/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA NQ TỦ TRỮ XÁC ( TỦ BẢO QUẢN TỬ THI), XE ĐẨY

Còn hiệu lực