STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
53011 000.00.19.H26-210630-0004 210000980/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ ĐỨC Hóa chất pha loãng dùng cho máy phân tích miễn dịch

Còn hiệu lực

53012 000.00.19.H26-210701-0002 210000981/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM PHÚ GIA Dung dịch nhỏ mũi

Còn hiệu lực

53013 000.00.19.H26-210705-0007 210000982/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ TƯỜNG VY GEL DÙNG NGOÀI

Còn hiệu lực

53014 000.00.19.H26-210708-0020 210000983/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DECOTRA XỊT MŨI

Còn hiệu lực

53015 000.00.19.H26-210708-0022 210000984/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MEDSTAND XỊT MŨI HỌNG

Còn hiệu lực

53016 000.00.19.H26-210708-0028 210000054/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM LAN Ý Nước muối sinh lý 0,9%

Còn hiệu lực

53017 000.00.19.H26-210709-0008 210000274/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ JENDT VIỆT NAM

Còn hiệu lực

53018 000.00.19.H26-210713-0003 210000985/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VIETLAB Môi trường lấy mẫu/vận chuyển/bảo quản mẫu

Còn hiệu lực

53019 000.00.19.H26-210713-0005 210000986/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VIETLAB Dụng cụ/Que tăm bông lấy mẫu bệnh phẩm

Còn hiệu lực

53020 000.00.19.H26-210714-0003 210000987/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN HABIMEC VIỆT NAM Khẩu trang Y tế

Còn hiệu lực