STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
53011 17008854/HSCBA-HCM 170002941/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM VÀ DV NỤ CƯỜI VIỆT DỤNG CỤ KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ RĂNG HÀM MẶT(1.Mặt gương nha khoa.2.Cán gương nha khoa)

Còn hiệu lực

53012 17008552/HSCBA-HCM 170002942/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Đèn mổ

Còn hiệu lực

53013 17008839/HSCBA-HCM 170002945/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TM DV N.K. MAY MẮN Vật liệu đánh bóng răng

Còn hiệu lực

53014 17008694/HSCBA-HCM 170002946/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TM DV N.K. MAY MẮN Lò nung sườn sứ và các phụ kiện

Còn hiệu lực

53015 17008763/HSCBA-HCM 170002947/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM CALCIUM CHLORIDE SOLUTION

Còn hiệu lực

53016 17008761/HSCBA-HCM 170002949/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM DADE OWREN’S VERONAL BUFFER

Còn hiệu lực

53017 17008858/HSCBA-HCM 170002952/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TMDV TRẦN THỊNH Tấm cảm biến phẳng số hóa X-Quang chụp vú và phụ kiện

Còn hiệu lực

53018 17008795/HSCBA-HCM 170002953/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM Tủ đựng thuốc dùng trong y tế

Còn hiệu lực

53019 17008792/HSCBA-HCM 170002954/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM Kệ đựng thuốc dùng trong y tế

Còn hiệu lực

53020 17008798/HSCBA-HCM 170002955/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM Xe vận chuyển dịch truyền dùng trong y tế

Còn hiệu lực