STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
53021 000.00.17.H54-210125-0001 210000002/PCBMB-TB

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI GOLD SNAKE

Còn hiệu lực

53022 000.00.17.H54-210205-0001 210000002/PCBA-TB

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HOA MAI Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

53023 000.00.19.H29-210111-0007 210000088/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y VIỆT Bộ đặt nội khí quản

Còn hiệu lực

53024 000.00.19.H29-210120-0003 210000089/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Họ TTBYT chẩn đoán IVD bán định lượng chỉ số lipid huyết, chỉ số tán huyết và chỉ số vàng da.

Còn hiệu lực

53025 000.00.19.H29-210125-0006 210000023/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AN VIỆT

Còn hiệu lực

53026 000.00.19.H29-210129-0004 210000024/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ NINA VIỆT NAM

Còn hiệu lực

53027 000.00.19.H29-210201-0001 210000090/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH NGÔ GIA PHÁT Khẩu trang y tế trẻ em

Còn hiệu lực

53028 000.00.17.H09-210127-0001 210000007/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG LÂM NGUYỄN Hộp vận chuyển bệnh phẩm

Còn hiệu lực

53029 000.00.17.H09-210208-0001 210000007/PCBSX-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN CHÂU NGỌC THẠCH Gạc y tế (tiệt trùng/không tiệt trùng; có cản quang/không cản quang)

Còn hiệu lực

53030 000.00.19.H26-201202-0005 210000042/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THÔNG MINH ITECH VIỆT NAM

Còn hiệu lực