STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
53021 18000024/HSCBA-HD 180000016/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỤNG CỤ Y TẾ TOMIHU VIỆT NAM Cồn 70 độ y tế TOMIHU

Còn hiệu lực

53022 18000023/HSCBA-HD 180000017/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỤNG CỤ Y TẾ TOMIHU VIỆT NAM Cồn 90 độ y tế TOMIHU

Còn hiệu lực

53023 18000022/HSCBA-HD 180000018/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỤNG CỤ Y TẾ TOMIHU VIỆT NAM Cồn 96 độ y tế TOMIHU

Còn hiệu lực

53024 18000100/HSCBA-BN 180000045/PCBA-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ HẢI NAM Bao tiểu nam HN-66

Còn hiệu lực

53025 18000102/HSCBA-BN 180000046/PCBA-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ HẢI NAM Vòng đeo tay bệnh nhân trẻ em và người lớn

Còn hiệu lực

53026 18000010/HSCBA-PT 180000006/PCBA-PT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM Giường bệnh y tế

Còn hiệu lực

53027 18011819/HSCBMB-HN 180000300/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VNS

Còn hiệu lực

53028 18011818/HSCBMB-HN 180000299/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ AN HUY

Còn hiệu lực

53029 18011817/HSCBMB-HN 180000298/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT PHÚ NGUYÊN

Còn hiệu lực

53030 18011848/HSCBA-HN 180002040/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ÁNH DƯƠNG Kệ đẩy dụng cụ y tế sử dụng trong phòng điều trị bệnh nhân

Còn hiệu lực